husky 

                                  leopard               

              motyw z fotografii J.Pyzowskiego                 

                        dziewczyna w wianku

                              zaciekawienie